www-2324

WWW 2023/24 MIMUW

Blok 1

Podstawy tworzenia stron WWW przy użyciu zewnętrznego narzędzia: Hugo, Jekyll Hosting stron WWW

Blok 2

CSS: preprocesory (LESS, SCSS), frameworki (Bootstrap, Tailwind).

Blok 3

Architektura serwera WWW. Frameworki Django i FastAPI.

Blok 4

Język JavaScript: podstawy, TypeScript.

Blok 5

Popularne biblioteki JavaScript: Vue.js, React, Angular.

Zaliczenie

Z każdego bloku należy oddać zadanie zaliczeniowe